MÕNUSALT SOOJENDAV KIMCHI SELJANKA

Kogus: ca 6‑le

 300 g mee­le­pä­rast kimchit 
 2 kesk­mist kartulit 
 290 g purus­ta­tud tomateid 
 100 g (taim­set) viinerit 
 100 g oliive 
 100 g mari­nee­ri­tud kurki 
 1 kesk­mi­ne sibul 
 1,2 liit­rit köö­gi­vil­ja puljongit 
 3 loor­be­ri­leh­te
 1 spl suhk­rut (soo­vi korral)
 1 spl õli 
 mait­se jär­gi soola-pipart Kimc­hi puhul on tege­mist Korea tra­dit­sioo­ni­li­se fer­men­tee­ri­tud ehk hapen­da­tud vürt­si­ka kap­sa­ga. Fer­men­tee­ri­mi­ne on iid­ne , tuhan­de­te aas­ta­te vanu­ne toi­du tööt­le­mise ja säi­li­ta­mise viis, mil­le käi­gus tekib hul­ga­li­selt häid bak­te­reid ja mit­me­kor­dis­tu­vad toit­ai­ne­te kasu­li­kud oma­du­sed. Just see­tõt­tu on väga­gi koha­ne hapen­da­tud toi­tu nime­ta­da ka elus toid­uks ning soo­les­ti­ku toid­uks. Fer­men­tat­sioo­ni käi­gus tek­ki­nud tänu­väär­sed bak­te­rid toi­mivad meie kehas pro­bioo­ti­ku­mi­na, soo­les­ti­ku ja immuun­süs­tee­mi hoid­ja­na. Pro­bioo­ti­ku­mid on elusad mik­roor­ga­nis­mid, kel­le nime­tus tule­neb ladi­na­keel­sest väl­jen­dist pro bios, ehk ’’elu poolt’’.

Mina eelis­tan sel­les supis kasu­ta­da Ees­ti kap­sast teh­tud kimc­hit, et oleks roh­kem krõmp­su ja teks­tuu­ri, kuid sobib mis­ta­hes sinu lem­mik kimc­hi. 

Val­mis­ta­mi­ne:

Lõi­ka sibul pee­ne­teks sek­to­ri­teks ja pruu­nis­ta poti põh­jas õlis paar minu­tit. Lisa tükel­da­tud kar­tul ja pruu­nis­ta veel minu­ti­ke­ne. See­jä­rel lisa purus­ta­tud toma­tid, loor­be­ri­le­hed ja soe pul­jong ning kee­da kaa­ne all 10 minu­tit. Lisa ka kimc­hi, tükel­da­tud vii­ne­rid, soo­vi kor­ral suh­kur (hap­pe­su­se tasa­kaa­lus­ta­miseks), pipar ja soo­vi kor­ral ka sool ning kee­da kaa­ne all umbes 10 minu­tit kuni kar­tul on pea­ae­gu val­mis.
Vii­maks lisa ka olii­vid ja vii­lu­ta­tud kur­gid ning kee­da veel paar minu­tit kuni kõik on täit­sa val­mis.
Ser­vee­ri armas­tuse ja mee­le­pä­ra­se maitserohelisega.


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 300 g mee­le­pä­rast kimchit 
 2 kesk­mist kartulit 
 290 g purus­ta­tud tomateid 
 100 g (taim­set) viinerit 
 100 g oliive 
 100 g mari­nee­ri­tud kurki 
 1 kesk­mi­ne sibul 
 1,2 liit­rit köö­gi­vil­ja puljongit 
 3 loor­be­ri­leh­te
 1 spl suhk­rut (soo­vi korral)
 1 spl õli 
 mait­se jär­gi soola-pipart 

Direc­tions

MÕNUSALT SOOJENDAV KIMCHI SELJANKA