MÕNUSALT MÜNDINE HERNEMÄÄRE

 200 g kül­mu­ta­tud herneid 
 1–2 küüs­lau­gu­küünt
 peo­täis või ca 7 g värs­keid mündilehti 
 ¾ spl värs­ket sidrunimahla 
 2 spl oliiviõli 
 40 g piiniaseemneid 
 2 tl maitsepärmi 
 mait­se jär­gi soo­la ja jah­va­ta­tud pipart


Val­mis­ta­mi­ne:

Esmalt rös­ti pii­niaseem­ned kui­val pan­nil kuld­seks ning tõs­ta kõr­va­le. Pane kuuma­le pan­ni­le 1 spl olii­vi­õli, haki­tud küüs­lauk, her­ned ja sool ning kuu­mu­ta aeg-ajalt sega­des ca 2 minu­tit.
Uhmer­da või pürees­ta oma­va­hel rös­ti­tud seem­ned, her­ned, 1 spl olii­vi­õli ja kõik üle­jää­nud kom­po­nen­did kuni meel­di­va kon­sis­tent­si saa­mise­ni. Võid teha täit­sa üht­la­selt same­ti­se kree­mi või jät­ta see mõnu­salt tüki­li­seks ja teraliseks.

Lase jah­tu­da ja ser­vee­ri või­kul, dipi­na, pas­ta­k­ast­mes, sala­til või lisan­diks kala, liha või köö­gi­vil­ja­de juurde.

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

1

Ing­re­dients

 200 g kül­mu­ta­tud herneid 
 1–2 küüs­lau­gu­küünt
 peo­täis või ca 7 g värs­keid mündilehti 
 ¾ spl värs­ket sidrunimahla 
 2 spl oliiviõli 
 40 g piiniaseemneid 
 2 tl maitsepärmi 
 mait­se jär­gi soo­la ja jah­va­ta­tud pipart

Direc­tions

1

MÕNUSALT MÜNDINE HERNEMÄÄRE