MATCHA-BANAANI SUPERPUDING

Kogus: 2‑le

 1 banaan
 350 ml mandlipiima 
 100 g mait­ses­ta­ma­ta jogur­tit, sobib häs­ti ka taim­ne variant 
 1 tl kuh­ja­ga matc­ha pulbrit 
 75 g tšiiaseemneid 
 1 tl vaniljeektrakti 
 näpu­ot­sa­täis soola 
 ser­vee­ri­miseks meelepärast 

Tšiia­pu­ding on väga hea valik ter­vis­likuks magus­toid­uks, toit­vaks vahe­pa­laks või hom­mi­ku­söö­giks. Puding val­mib tõe­li­selt ker­gelt ja kii­relt ning säi­lib külm­ka­pis mitu päe­va. Seda saab ühe kor­ra­ga roh­kem ette val­mis­ta­da ning pur­gi­ga on seda liht­ne töö­le, sõi­tu­de­le või mat­ka­de­le kaa­sa võtta.

Tänu oma kõr­ge ja väär­tus­li­ke omega‑3 rasv­ha­pe­te sisal­duse poo­lest on tšiiaseem­ned tõe­li­ne super­toit. Nen­des pisi­kes­tes, kuid väe­ka­tes seem­ne­tes on ka hul­ga­nis­ti val­ku, kiud­ai­neid, antiok­sü­dan­te, mine­raal­ai­neid ja vita­mii­ne. Seem­ne­te eri­li­seks oma­du­seks on ima­da suu­res kogu­ses vett, tänu mille­le hoia­vad nad ka orga­nis­mi hüd­ree­ri­tu­na.
Kuna tšiiaseem­ned anna­vad pal­ju ener­giat ning kait­se­vad keha vede­li­ku­kao eest, siis on neid lau­sa kut­sus­tud indiaa­ni jooks­ja­te toiduks.

Ka matc­hat ei pee­ta super­toid­uks põh­ju­se­ta ning tema kasu­lik­ke oma­dusi võiks nime­ta­ma jää­da­gi. Matc­ha sisal­dab roh­kelt A- ja C- vita­mii­ni, antiok­sü­dan­te ning tal on puhas­va­ta­vad ja põle­tik­ku alan­da­vad oma­du­sed. Ta annab sta­biil­set ener­giat ja sti­mu­lee­rib sero­to­nii­ni (ehk rah­va­kee­li õnne­hor­moo­ni) toot­mist, mõju­des see­lä­bi häs­ti ka mälu­le ja keskendumisele. 

Val­mis­ta­mi­ne:

Blen­der­da oma­va­hel banaan, mand­li­piim, jogurt, matc­ha, vanil­jeektrakt ja sool. Vala segu kaus­si, lisa tšiiaseem­ned ja sega kor­ra­li­kult. Lase vähe­malt 4 tun­di, soo­vi­ta­valt üle­öö, kül­mas taheneda.

Ser­vee­ri mee­le­pä­ras­te mar­ja­de, rös­ti­tud mand­li­te, müs­li või pähklitega.

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 1 banaan
 350 ml mandlipiima 
 100 g mait­ses­ta­ma­ta jogur­tit, sobib häs­ti ka taim­ne variant 
 1 tl kuh­ja­ga matc­ha pulbrit 
 75 g tšiiaseemneid 
 1 tl vaniljeektrakti 
 näpu­ot­sa­täis soola 
 ser­vee­ri­miseks meelepärast 

Direc­tions

MATCHA-BANAANI SUPERPUDING