MANGO LASSI

Kogus: 2–3le

 350 g natu­raal­set mangopüreed 
 350 g mait­ses­ta­ma­ta Kree­ka jogur­tit, sobib ka taim­ne alternatiiv 
 1/3 tl jah­va­ta­tud kardemoni 
 1/3 tl kaneeli 
 näpu­ot­sa­täis soola 
 soo­vi kor­ral ser­vee­ri­miseks jääkuubikuid

Man­go las­si on pärit Indiast ning sobib ime­häs­ti nii hom­mi­ku­söö­giks, vahe­pa­laks kui magus­toid­uks. Võid lisa­da pea­le ka ker­gelt rös­ti­tud koo­kos­laas­te, värs­ket mün­ti, man­go kuu­bi­kuid või muud mee­le­pä­rast.
 
Lisaks ensüümi­de­le ja roh­ke­te­le vita­mii­ni­de­le, on man­go­des ka kül­lus­li­kult nii lahus­tu­vat kiud­ai­net, mis aitab kaa­sa koles­te­roo­li eemal­du­mise­le, kui ka lahus­tu­ma­tut kiud­ai­net, mis aitab säi­li­ta­da soo­les­ti­ku ter­vist ning on kasu­lik see­di­mise­le. Man­go või­me orga­nis­mist mür­ke väl­ju­ta­da tähendab, et ta on hea neeru­de ja vere puhas­ta­misel, samu­ti võib aida­ta paran­da­da naha seisundit.

(alli­kas: The Vita­mins & Mine­rals Bib­le, 2017)

Val­mis­ta­mi­ne:

Man­go las­si val­mis­ta­mi­ne on liht­sa­mast liht­saim – liht­salt sega, vis­pel­da või blen­der­da kõik kom­po­nen­did üht­la­seks. Ser­vee­ri kül­malt, soo­vi kor­ral jääga.

Head nau­ti­mist!


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 350 g natu­raal­set mangopüreed 
 350 g mait­ses­ta­ma­ta Kree­ka jogur­tit, sobib ka taim­ne alternatiiv 
 1/3 tl jah­va­ta­tud kardemoni 
 1/3 tl kaneeli 
 näpu­ot­sa­täis soola 
 soo­vi kor­ral ser­vee­ri­miseks jääkuubikuid

Direc­tions

MANGO LASSI