MAHEDALT MÕNUS SPINATI SMUUTI

Kogus: 1‑le

 50 g spinatit 
 1 kesk­mi­ne õun 
 1 banaan
 5 g ingverit 
 250 ml vett 
 1 spl värs­ket lai­mi mahla 
 1 spl valgupulbrit 
 soo­vi kor­ral mõned pipar­mün­di lehed 

Soo­vi­tu­sed:

Smuu­ti on väga hea valik ker­ge­maks toi­du­kor­raks, vahe­pa­laks või kus­ki­le kaa­sa võt­miseks. Sel­leks, et smuu­ti oleks ka kõh­tu täi­tev, siis soo­vi­tan ma jälgida, et smuutis oleks ka val­ku. Koos val­ku­de­ga on süsi­ve­si­ku­te imen­du­mi­ne aeg­lasem ning see­lä­bi ka vere­su­hur ning täis­kõ­hu­tun­ne stabiilsem.

Val­mis­ta­mi­ne:

Nagu me kõik teame, siis smuu­ti val­mis­ta­mi­ne on iht­sa­mast liht­saim – blen­der­da kõik kom­po­nen­did üht­la­selt siid­jaks ning ser­vee­ri armas­tu­se­ga.  Võid juua nii­sa­ma või teha sel­lest smuu­ti­kauss. Nau­di ja võta vas­tu kogu see väär­tus oma ter­vi­se ja ene­se­tun­de heaks. 

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 50 g spinatit 
 1 kesk­mi­ne õun 
 1 banaan
 5 g ingverit 
 250 ml vett 
 1 spl värs­ket lai­mi mahla 
 1 spl valgupulbrit 
 soo­vi kor­ral mõned pipar­mün­di lehed 

Direc­tions

MAHEDALT MÕNUS SPINATI SMUUTI