LILLKAPSA ’’STEIK’’ PARMESANI JA RÖSTPAPRIKA KASTMEGA

Lill­kap­sas:
 suur lill­kap­sas
 3 spl oliiviõli 
 50 g rii­vi­tud par­me­s­a­ni , sobib ka vegan alternatiiv
 1 tl kui­va­ta­tud oreganot 
 1 tl kuh­ja­ga jah­va­ta­tud küüslauku 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart
Pap­ri­ka kaste:
 3 punast paprikat 
 50 g (koo­ri­tud) mandleid 
 4–5 küüs­lau­gu­küünt
 50 g päi­ke­se­kui­va­ta­tud tomateid 
 0,5 tl cayenne’i pipart 
 mait­se jär­gi soola

Soo­vi­tu­sed:
Lill­kap­sa võib ka õisi­ku­te­na küp­se­ta­da ja sega­da romesco kast­me­ga mõnu­saks sala­tiks. Kõr­va­le sobib häs­ti värs­ke salat, val­gu­rik­kad läät­sed, rohe­li­sed aedo­aed, her­ne­pü­ree, võioad jne.

Kind­las­ti kasu­ta ära ka lill­kap­sa lehed, neid ei ole tar­vis eemaldada.

Suvi­sel ajal võib kogu rooga val­mis­ta­da ka ahju ase­mel grillil. 

See üli­mõ­nus rös­ti­pap­ri­ka kas­te sobib nii pal­ju­de eri­ne­va­te toi­tu­de kõr­va­le, dipiks kui ka leivakatteks. 

Val­mis­ta­mi­ne:

Esmalt val­mis­ta kas­te. Sel­leks eel­kuu­mu­ta ahi 200 kraadi­ni, lao­ta ter­ved pap­ri­kad ahju­plaa­di­le ning küp­se­ta neid ahjus kesk­mi­sest kõr­ge­mas vahes ca 20 minu­tit, kuni pap­ri­ka­te koor mul­li­tab ning nei­le on tek­ki­nud mus­tad jäl­jed. Lisa juur­de ka koo­ri­tud küüs­lau­gu­küü­ned ja mand­lid ning rös­ti veel ca 7–8 minu­tit, kuni mand­lid ja küüs­lauk on kenas­ti kuldsed.

Võta kõik ahjust ning pane kuu­mad pap­ri­kad ette­vaat­li­kult kaus­si, kat­tes nad kaa­ne, foo­liu­mi või räti­ku­ga. Eemal­da jah­tu­nud pap­ri­ka­telt koor ja sisu ning pürees­ta köö­gi­kom­bai­ni või blen­deriga koos kõi­gi üle­jää­nud kast­me kom­po­nen­ti­de­ga üht­la­seks. Kui soo­vid vede­la­mat kas­tet, siis võid lisa­da ka vett või oliiviõli.

Lõi­ka ter­vest lill­kap­sast 1,5 cm pak­su­sed vii­lud. Kasu­ta ära ka lill­kap­sa lehed ning lah­ti pude­ne­nud õisi­kud. Sega oma­va­hel olii­vi­õli, sool, pipar, ore­ga­no ja küüs­lau­gu­pul­ber ning pint­sel­da lill­kap­sad segu­ga. Lao­ta lill­kap­sad ahju­plaa­di­le ning küp­se­ta 200 kraa­di juu­res ca 25 minu­tit. See­jä­rel lisa rii­vi­tud par­me­san ning küp­se­ta veel 5 minu­tit.

Ser­vee­ri lill­kap­sa stei­ke kast­me ja armastusega.


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

Lill­kap­sas:
 suur lill­kap­sas
 3 spl oliiviõli 
 50 g rii­vi­tud par­me­s­a­ni , sobib ka vegan alternatiiv
 1 tl kui­va­ta­tud oreganot 
 1 tl kuh­ja­ga jah­va­ta­tud küüslauku 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart
Pap­ri­ka kaste:
 3 punast paprikat 
 50 g (koo­ri­tud) mandleid 
 4–5 küüs­lau­gu­küünt
 50 g päi­ke­se­kui­va­ta­tud tomateid 
 0,5 tl cayenne’i pipart 
 mait­se jär­gi soola

Direc­tions

LILLKAPSA ’’STEIK’’ PARMESANI JA RÖSTPAPRIKA KASTMEGA