LIHTNE ROOSKAPSAS VALGES VEINIS

 500 g rooskapsast 
 160 ml pool­kui­va val­get veini 
 50 g rii­vi­tud parmesani 
 6 tk küüslauguküünt 
 2 tl mahe­dat tera­list sinepit 
 1 mahe­da sid­runi rii­vi­tud koor 
 1 spl gheed, võid või taim­set võid 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart

Roos­kap­sas on minu sil­mis üks ütle­ma­ta väär­ko­hel­dud ja ala­hin­na­tud aare.
Pal­ju­de poolt viha­tud roos­kap­sas on suu­re­pä­ra­ne füto­toit­ai­ne­te, antiok­sü­dan­ti­de, eri­ti A- ja C‑citamiini alli­kas. Lisaks on temas rik­ka­li­kult fool­ha­pet ning B‑vitamiine. Kiud­ai­ne­ri­kas kap­sas teeb head see­di­mise­le ning koles­te­roo­li­ta­se­me langetamisele.

See super­liht­ne roos­kap­sas sobib nii ise­seis­vaks roaks kui ka lisan­diks näi­teks sala­ti­tes­se, risot­to­des­se, tat­ra, kinoa, kala, lin­nu­li­ha, juur­vil­ja­pü­ree jms kõr­va­le.  Lisa­des koort saad ka mõnu­sa ja toit­va kast­me pas­ta peale.

Soo­vi­tus: vali kind­las­ti kva­li­teet­ne vein, sel­lest sõl­tub suu­res­ti kogu roa mait­se. Ning arves­ta, et seda jääb jär­gi ning saad klaa­si­kese ka toi­du kõr­va­le nautida. 😉


Val­mis­ta­mi­ne:

Esmalt eemal­da kap­sas­tel pui­sed otsad ja vaja­du­sel ka kole­dad väli­mised lehed. Suu­re­mad kap­sad lõi­ka poo­leks.
Kuu­mu­ta pan­nil ghee, lisa roos­kap­sas ja pruu­nis­ta veel 4 minu­tit. Lisa pee­neks haki­tud küüs­lauk, kee­ra kuu­must pisut vähe­maks ning lisa vein, sinep, sool, pipar ja pee­nelt rii­vi­tud sid­ru­ni­koor. Lase aegajalt sega­des podi­se­da 6–8 minu­tit kuni roos­kap­sas on sinu jaoks para­jalt peh­me või mõnu­salt krõmps. Kui vede­lik­ku on väga pal­ju, siis tõs­ta kuu­must.
Vii­maks lisa rii­vi­tud par­me­san, sega läbi ja voi­la! Ongi valmis!

 

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 500 g rooskapsast 
 160 ml pool­kui­va val­get veini 
 50 g rii­vi­tud parmesani 
 6 tk küüslauguküünt 
 2 tl mahe­dat tera­list sinepit 
 1 mahe­da sid­runi rii­vi­tud koor 
 1 spl gheed, võid või taim­set võid 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart

Direc­tions

LIHTNE ROOSKAPSAS VALGES VEINIS