KRÕBE KODUNE GRANOLA TOORTATRA JA BANAANIGA

 1 küps banaan 
 1 spl tahii­nit ehk see­sa­miseem­ne­pas­tat või muud mee­le­pä­rast pähklivõid 
 80 g täis­te­ra jäme­daid kaerahelbeid 
 70 g toor­tat­ra kruupe
 100 g mand­leid, pekaa­ni­pähk­leid või muid mee­le­pä­ra­seid pähkleid 
 2 tl Tsei­lo­ni kaneeli 
 1 tl jah­va­ta­tud kardemoni 
 1 spl kookosõli 
 näpu­ot­sa­täis soola
Vali­ku­li­ne:
 pisut mett või vahtrasiirupit
 Goji mar­ju, rosi­naid, kui­va­ta­tud apri­koo­se või muid marju/puuvilju


Kas oled müs­lit või gra­no­lat ostes uudis­ta­nud ka too­te koos­tist?
Tih­ti­pea­le lisa­tud suhk­ru­ta, krõ­be, mait­sev ning mõist­li­ku hin­na­ga gra­no­la on just­kui nõe­la otsi­mi­ne hei­na­kuh­jast. Õnneks kodu­selt val­mis­ta­tav gra­no­la mait­seb oi, kui häs­ti ning sel­le tege­mi­ne on veel­gi ker­gem kui esma­pil­gul tun­dub ja saad ala­ti mait­se­tes män­gi­da eri­ne­va­te seem­ne­te, pähk­li­te, kui­va­ta­tud mar­ja­de ja puu­vil­ja­de­ga.
Ka las­te­le meel­dib gra­no­la val­mis­ta­misel oma fan­taa­siat kasu­ta­da ja käed kül­ge panna. 

Val­mis­ta­mi­ne:

Purus­ta kahv­liga mada­lamas kau­sis küps banaan ja sega juur­de tahii­ni, soo­vi kor­ral mesi või vaht­ra­sii­rup, kaneel, kar­de­mon, sool ja koo­kos­õli. Lisa kae­ra­hel­bed, toor­ta­tar, pähk­lid ja sega kõik üht­la­seks. Lao­ta õhu­kese kihi­na küp­se­tus­pa­beriga kae­tud ahju­plaa­di­le ning küp­se­ta 160 kraa­di juu­res 25 minu­tit. Sega kor­ra­li­kult läbi ning küp­se­ta veel 25 minu­tit. Vaja­du­sel tee vahe­peal ahjuuks lah­ti ja lase niis­kust väl­ja või kasu­ta lõpus pöördõhurežiimi. 

Lase gra­no­lal täie­li­kult jah­tu­da ning vii­maks sega juur­de mee­le­pä­ra­sed kui­va­ta­tud puu­vil­jad.

Sule­tu­na peaks gra­no­la säi­li­ma 2–3 näda­lat, kui seda nii kauaks üld­se jagub 😉

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 1 küps banaan 
 1 spl tahii­nit ehk see­sa­miseem­ne­pas­tat või muud mee­le­pä­rast pähklivõid 
 80 g täis­te­ra jäme­daid kaerahelbeid 
 70 g toor­tat­ra kruupe
 100 g mand­leid, pekaa­ni­pähk­leid või muid mee­le­pä­ra­seid pähkleid 
 2 tl Tsei­lo­ni kaneeli 
 1 tl jah­va­ta­tud kardemoni 
 1 spl kookosõli 
 näpu­ot­sa­täis soola
Vali­ku­li­ne:
 pisut mett või vahtrasiirupit
 Goji mar­ju, rosi­naid, kui­va­ta­tud apri­koo­se või muid marju/puuvilju

Direc­tions

KRÕBE KODUNE GRANOLA TOORTATRA JA BANAANIGA