KOOKOSKREEMINE RIISIPUDER MOONI JA SIDRUNIGA

Kogus 2‑le 

 200 g pudruriisi 
 1 suu­re­ma (mahe­da) sid­runi rii­vi­tud koor 
 400 ml kookospiima 
 400 ml vett 
 1 spl mooniseemneid 
 1 tl jah­va­ta­tud vaniljet 
 soo­vi kor­ral mee­le­pä­rast magustajat 
 pisut soo­la

Ma olen täies­ti vai­mus­tuses sel­lest, kui ker­ges­ti võib oma hom­mi­kud muu­ta peh­meks ja aeg­la­seks mõnu­le­miseks. Olgu sel­leks siis kas­või väi­ke hetk, aga see hetk võib olla liht­salt nii nii mõnus, just­kui rituaal ja tähistamine! 

Soo­vi­tu­sed:

Sid­runi ase­mel sobib kasu­ta­da ka apel­si­ni- või lai­mi­koort. Kui sul on ole­mas sel­list eeter­lik­ku õli, mida võib ka suu­kaud­selt tar­bi­da, siis sobib ka seda lisada. 

Val­mis­ta­mi­ne: 

Aja koo­kos­piim ja vesi potis kee­ma. Lisa pud­ru­riis ning sool, alan­da kuu­must ja lase ca 15 minu­tit aeg-ajalt sega­des vaik­selt podi­se­da kuni riis on pea­ae­gu val­mis. Lisa sid­ru­ni­koor, moo­ni­seem­ned, vanil­je ja mee­le­pä­ra­ne magus­ta­ja ning kee­da veel 5 minu­tit.
Lüli­ta kuu­mus väl­ja ning lase 1–2 minu­tit kaa­ne all lõpuni valmida.

Sobib ser­vee­ri­da nii kuumalt kohe kui ka kül­malt pudingina. 

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 200 g pudruriisi 
 1 suu­re­ma (mahe­da) sid­runi rii­vi­tud koor 
 400 ml kookospiima 
 400 ml vett 
 1 spl mooniseemneid 
 1 tl jah­va­ta­tud vaniljet 
 soo­vi kor­ral mee­le­pä­rast magustajat 
 pisut soo­la

Direc­tions

KOOKOSKREEMINE RIISIPUDER MOONI JA SIDRUNIGA