KOKOKE ehk TAIMNE KOHUKE KOOKOSE JA SIDRUNIGA

Kogus: 9–10 tk

 300 g mait­ses­ta­ma­ta tofut 
 80 g ram­mu­sat koo­kos­kree­mi (R 24%) 
 50 g koo­ko­se kondenspiima 
 1 spl kuh­ja­ga kookoshelbeid 
 2 spl sula­ta­tud kookosõli 
 1 väi­ke­se mahe­da sid­runi rii­vi­tud koor 
 0,5 tl jah­va­ta­tud vaniljet 
 ¼ tl soola 
Gla­suu­riks:
 200 g mee­le­pä­rast šokolaadi 
 1 spl kookosõli

Tofu on minu mee­lest suu­re­pä­ra­ne alte­ra­na­tiiv asen­da­maks kohu­pii­ma, olles seal­juu­res val­gu­ri­kas ning vähem ras­va­sem. See on ka heaks alter­na­tiiviks vega­ni­te­le või ka nei­le, kel­lel on lak­too­si­ta­lu­ma­tus, ‑tund­lik­kus või allergia. 

Huvi­tav tea­da, et tofu võib aida­ta alan­da­da vere­rõh­ku ja koles­te­roo­li­taset ning tänu fütoöst­ro­gee­ni­de­le võib soja (tofu on teh­tud sojast) lee­ven­da­da ka meno­pau­si ja menst­ruat­sioo­ni­eel­se sünd­roo­mi sümptomeid. 

Sel­les ret­sep­tis on väga mõnus käi­ku las­ta ka oma­loo­min­gut — sa võid sid­ru­ni­koo­re ase­mel lisa­da ka moo­ni­seem­ne­id, pis­taat­sia­pähk­leid, matc­ha pulb­rit, kar­de­mo­ni, kanee­li või muud jõu­lu­vürt­si­de segu, vaa­ri­ka- või mus­ti­ka­pulb­rit, kui­va­ta­tud puu­vil­ju, apel­si­ni­õli jne. 


Val­mis­ta­mi­ne:

Pres­si maja­pi­da­mis­pa­be­ri abil tofu või­ma­li­kult kui­vaks ning muren­da see kaus­si. Lisa koo­kos­koor, ‑õli ja ‑kon­dens­piim ning sool. Pürees­ta sau­mik­se­ri või köö­gi­kom­bai­ni­ga üht­la­seks mas­siks. Sega juur­de koo­kos­hel­bed, jah­va­ta­tud vanil­je ning ühe väi­ke­se sid­runi rii­vi­tud koor. Kind­las­ti mait­se segu ja vaja­du­sel lisa magus­ta­jat, kuid arves­ta, et hil­jem tuleb ümber ka magus gla­suur. Vor­bi käte­ga (või kasu­ta vor­mi) segust 9–10 võrd­set ’’kohu­kest’’ ja pane sügav­kül­ma tun­ni­ke­seks tahe­ne­ma.
Gla­suu­ri­miseks sula­ta šoko­laad koo­kos­õliga ning kas­ta ’’kohu­ke­sed’’ šoko­laa­di sis­se, nõru­ta res­til ning säi­li­ta külm­ka­pis.
Koko­kest võib nau­ti­da ka kohe, kuid järg­misel päe­val on nad veel­gi paremad.

Koko­ke­si võib teha ka suu­re­ma kogu­se ning säi­li­ta­da pike­malt sügavkülmas.
Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 300 g mait­ses­ta­ma­ta tofut 
 80 g ram­mu­sat koo­kos­kree­mi (R 24%) 
 50 g koo­ko­se kondenspiima 
 1 spl kuh­ja­ga kookoshelbeid 
 2 spl sula­ta­tud kookosõli 
 1 väi­ke­se mahe­da sid­runi rii­vi­tud koor 
 0,5 tl jah­va­ta­tud vaniljet 
 ¼ tl soola 
Gla­suu­riks:
 200 g mee­le­pä­rast šokolaadi 
 1 spl kookosõli

Direc­tions

KOKOKE ehk TAIMNE KOHUKE KOOKOSE JA SIDRUNIGA