KODUNE SNICKERS

Kogus: 14–16 tk

Esi­me­ne kiht: 
 100 g kaerajahu 
 100 g mandlijahu 
 90 g maapähklivõid 
 1 spl kookosõli 
 0,5 tl natu­raal­set vanil­je­pulb­rit või ‑ekst­rak­ti
Tei­ne kiht: 
 300 g kivi­de­ta datleid 
 40 g maapähklivõid 
 50 ml dat­li­te leovedelikku 
 1/3 tl soola 
 60 g soolapähkleid 
Gla­suu­ri­miseks:
 300 g tume­dat šoko­laa­di (kui vaid pea­le niris­tad, siis vähem) 
 2 spl kookosõli

Soo­vi­tu­sed:

Soo­vi­tan maa­pähk­li­võid teha ise või poest ostes olla hoo­li­kas koos­tis­osa­de luge­misel. Tih­ti­pea­le lisa­tak­se pähk­li­või­de­le liig­selt soo­la, suh­kurt ja rasv­ai­net, kuid on ole­mas ka täies­ti puh­ta koos­ti­se­ga too­ted, näi­teks minu isik­li­kud lem­mi­k­ud — Nat­ty pähklivõid.

Seda Snic­ker­sit on hea säi­li­ta­da sügav­kül­mas, nii saab ka muga­valt suu­re­ma kogu­se ette teha ja oota­ma­tuid küla­li­si iga kell mure­va­balt ülla­ta­da. Suvi­sel ajal on see ka eri­ti mõnus maius jää­ti­se asemel.

Kui armas­tad kohe eri­ti magu­sat tule­must, siis jäta kara­mel­li­ki­his maa­pähk­li­või ära.

Val­mis­ta­mi­ne:

Vala dat­li­te­le pea­le kuum vesi ja leo­ta neid 10 minu­tit.
Samal ajal tööt­le blen­de­ri või köö­gi­kom­bai­ni­ga esi­m­ese kihi kom­po­nen­did üht­la­seks taig­naks ning suru segu tih­kelt küp­se­tus­pa­beriga voo­der­da­tud vor­mi põh­ja. Kasu­ta­sin 24 cm x 17 cm suu­ru­se­ga vor­mi, kuid see ei pea täp­selt samas mõõ­dus ole­ma.
Kara­mel­li­ki­hi jaoks blen­der­da oma­va­hel leota­tud dat­lid, 50 ml dat­li­te leo­vett, maa­pähk­li­või ning sool. Jao­ta segu üht­la­selt esi­me­se­le kihi­le. Soo­vi kor­ral haki soo­la­pähk­lid pee­ne­maks ning puis­ta kara­mel­li­ki­hi­le ja suru käte­ga vei­di segu sis­se. Ase­ta Snic­kers paa­riks tun­niks sügav­kül­ma tahe­ne­ma.

Gla­suu­ri­miseks sula­ta tume šoko­laad koo­kos­õliga ning edasi on sul 3 varian­ti:
1. Niris­ta Snic­ker­si pea­le šoko­laad, pane uues­ti kül­ma ning see­jä­rel lõi­ka sel­lest batoo­nid.
2. Lõi­ka Snic­ker­sist batoo­nid ning niris­ta nen­de­le šoko­laa­di nii, et ka kül­jed saa­vad kae­tud.
3. Lõi­ka Snic­ker­sist batoo­nid ning kas­ta üle­ni šoko­laa­di sis­se ning ase­ta nõru­tus­res­ti­le.

Säi­li­ta külm­ka­pis või sügav­kül­mas ning ser­vee­ri jahedalt.Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

Esi­me­ne kiht: 
 100 g kaerajahu 
 100 g mandlijahu 
 90 g maapähklivõid 
 1 spl kookosõli 
 0,5 tl natu­raal­set vanil­je­pulb­rit või ‑ekst­rak­ti
Tei­ne kiht: 
 300 g kivi­de­ta datleid 
 40 g maapähklivõid 
 50 ml dat­li­te leovedelikku 
 1/3 tl soola 
 60 g soolapähkleid 
Gla­suu­ri­miseks:
 300 g tume­dat šoko­laa­di (kui vaid pea­le niris­tad, siis vähem) 
 2 spl kookosõli

Direc­tions

KODUNE SNICKERS