KIKERHERNEJAHUST PANNKOOGID JUUSTU JA TILLIGA

Kogus: 15 tk

 300 ml vett 
 120 g kikerhernejahu 
 30 g rii­vi­tud juus­tu (sobib ka taim­ne alter­na­tiiv ning eri­ne­va­te mait­se­te­ga juustud)
 8 g värs­ket til­li, pee­neks hakituna 
 1 tl küpsetuspulbrit 
 1 tl jah­va­ta­tud küüslauku 
 mait­se jär­gi soola-pipart 
 õli praa­di­miseks
 soo­vi kor­ral paar tl maitsepärmi

Soo­vi­tus:

Pann­koo­gid teeb veel­gi põne­va­maks eri­ne­va mait­se­ga juus­tud, näi­teks puraviku‑, trühv­li, üri­ti­de­ga vms.

Üldi­selt ma oma ret­sep­ti­des konk­reet­seid brän­de ei soo­vi­ta, sest ini­mes­tel on ikka omad lem­mi­k­ud ning ena­mas­ti kasu­ta­tak­se seda, mida on koha­li­kus poes saa­da. Ning kui pole just konk­reet­se brän­di too­det, siis ega ret­sept ei pea sel­le­pä­rast tege­ma­ta jää­ma. Küll aga kiker­her­ne­ja­hu puhul soo­vi­tan ma anda või­ma­lu­si mit­me­le eri­ne­va­le varian­di­le, sest minu mee­lest nen­de kva­li­teet on väga eri­nev ja mõju­tab väga­gi lõpp­tu­le­must. Minu isik­lik lem­mik on Amisa orga­nics kiker­her­ne­ja­hu ja olen seda saa­nud nii neti- kui ökopoodidest.

Val­mis­ta­mi­ne:

Vis­pel­da oma­va­hel kok­ku jahu ja vesi. Lisa rii­vi­tud juust, pee­neks haki­tud till, küp­se­tus­pul­ber, jah­va­ta­tud küüs­lauk, sool, pipar ning soo­vi kor­ral mait­se­pärm.
Kuu­mu­ta pan­nil õli ning lisa paa­ri supi­lu­si­ka­täie kau­pa tai­gen. Mui­du­gi võid teha ka suu­re­mad või väik­se­mad pann­koo­gid nii, nagu endale meel­dib. Prae pann­koo­ki kum­malt­ki poolt ca 4 minu­tit kuni pann­kook on kenas­ti küps ning kuld­ne.
Ser­vee­ri kuumalt ning kõr­va­le sobib ime­häs­ti ka külm jogur­ti-kur­gi kaste. 


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 300 ml vett 
 120 g kikerhernejahu 
 30 g rii­vi­tud juus­tu (sobib ka taim­ne alter­na­tiiv ning eri­ne­va­te mait­se­te­ga juustud)
 8 g värs­ket til­li, pee­neks hakituna 
 1 tl küpsetuspulbrit 
 1 tl jah­va­ta­tud küüslauku 
 mait­se jär­gi soola-pipart 
 õli praa­di­miseks
 soo­vi kor­ral paar tl maitsepärmi

Direc­tions

KIKERHERNEJAHUST PANNKOOGID JUUSTU JA TILLIGA