KEVADISELT KERGE KARTULISALAT

2–3le

 600 g väi­ke­seid (koo­re­ga) kartuleid 
 100 g värs­keid või sügav­kül­mu­ta­tud her­neid (sula­ta­tu­na)
 100 g värs­ket kurki 
 10 g värs­ket til­li, hakituna 
 1 spl haki­tud murulauku 
 2 tl mädarõigast 
 200 g mait­ses­ta­ma­ta jogur­tit või taim­set hapu­koo­re asendajat 
 0,5 tl suit­su­soo­la, soo­vi kor­ral rohkem 
 ¾ tl küüs­lau­gu­pulb­rit või külm­kui­va­ta­tud küüslauku 
 mait­se jär­gi pipart
 ser­vee­ri­miseks võr­seid (minu lem­mi­k­ud sel­les sala­tis on hernevõrsed)

See ver­sioon kar­tu­li­sa­la­tist on liht­ne, ker­ge ja üsna mini­ma­list­lik. Kui aga soo­vid muu­ta seda kül­lus­li­ku­maks, siis sobivad sala­tis­se häs­ti ka võr­sed, kap­pa­rid, vuti­mu­nad, suit­su­por­gand või näi­teks suit­su­ne tofu. Salat sobib häs­ti nii ise­seis­vaks roaks kui ka lisandiks. 

Val­mis­ta­mi­ne:
Kee­da kar­tu­lid soo­la­ga mait­ses­ta­tud vees ning lase täie­li­kult jah­tu­da. Soo­vi kor­ral koo­ri kar­tu­lid ning lõi­ka mee­le­pä­ras­teks tük­ki­deks. Minu­le meel­dib jät­ta nad koo­re­ga ja liht­salt poo­li­ta­da. Lisa hul­ka ka haki­tud ürdid, her­ned ning vii­lu­ta­tud kurk.
Kast­me jaoks sega kok­ku jogurt, mäda­rõi­gas, küüs­lau­gu­pul­ber, suit­su­sool ning pipar. Lisa kas­te sala­ti­le, sega kor­ra­li­kult läbi ning naudi.

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 600 g väi­ke­seid (koo­re­ga) kartuleid 
 100 g värs­keid või sügav­kül­mu­ta­tud her­neid (sula­ta­tu­na)
 100 g värs­ket kurki 
 10 g värs­ket til­li, hakituna 
 1 spl haki­tud murulauku 
 2 tl mädarõigast 
 200 g mait­ses­ta­ma­ta jogur­tit või taim­set hapu­koo­re asendajat 
 0,5 tl suit­su­soo­la, soo­vi kor­ral rohkem 
 ¾ tl küüs­lau­gu­pulb­rit või külm­kui­va­ta­tud küüslauku 
 mait­se jär­gi pipart
 ser­vee­ri­miseks võr­seid (minu lem­mi­k­ud sel­les sala­tis on hernevõrsed)

Direc­tions

KEVADISELT KERGE KARTULISALAT