KANEELISED ÕUNAD KAMAKREEMI JA KRÕBEDATE MANDLILAASTUDEGA

Kogus: 3‑le

 2 kesk­mist õuna (puhas­ta­tu­na 400 g) 
 poo­le mahe­da apel­si­ni rii­vi­tud koor 
 1 tl kaneeli 
 0,5 tl jah­va­ta­tud kardemoni 
 0,5 tl ingveripulbrit 
 1 tl natu­raal­set vaniljeekstrakti 
 1 spl vaht­ra­sii­ru­pit või muud mee­le­pä­rast magustajat 
 450 g (taim­set) mait­ses­ta­ma­ta jogurtit 
 20 g kamajahu 
 20 g mandlilaaste

Sel­li­selt teh­tud õunad val­mivad kii­res­ti ning sobivad häs­ti ka putru­de pea­le, pann­koo­ki­de­le või koo­ki­de­le. Soo­vi kor­ral sobib hul­ka lisa­da ka poh­li, astel­pa­ju, jõh­vi­kaid, ploo­me või must­sõst­raid.

Val­mis­ta­mi­ne:
Sega kau­sis kok­ku mait­ses­ta­ma­ta jogurt, kama ja vaht­ra­sii­rup ning jäta kül­ma tahe­ne­ma.
Puhas­ta ja tükel­da õunad ning pane pot­ti. Lisa sin­na ka rii­vi­tud apel­si­ni­koor, kaneel, kar­de­mon, ing­ve­ri­pul­ber ning vanil­je­ekst­rakt ja kuu­mu­ta kaa­ne all aegajalt sega­des ca 10 minu­tit, kuni õunad on mõnu­salt peh­med. Kui vaja, lisa pisut vett.
Pruu­nis­ta pan­nil mand­li­laas­tud ning ser­vee­ri kama­kree­mi ja õun­te­ga. Soo­vi kor­ral rapu­ta pea­le ka vei­di krõ­be­dat müs­lit või kakaonibse. 

Kas tead­sid, et… 

Just Cin­na­mo­mum verum’it ehk Tsei­lo­ni kanee­li pee­tak­se tõe­li­seks kanee­liks. Pal­jud müü­gil ole­vast kanee­list on aga val­mis­ta­tud teis­test oda­va­ma­test kanee­li­puu sor­ti­dest ning seda nime­ta­tak­se tege­li­kult kassiaks. 

Tsei­lo­ni kanee­li toot­mis­el kasu­ta­tak­se ainult puu sise­mist õhu­kest koort, mis­tõt­tu sel­lel on hele­dam pruun vär­vus ning õhem ja õrnem teks­tuur. See on aro­maat­se­ma ja mahe­da­ma mait­se­li­se­ga kui kassia. 

Kas­sia puhul kasu­ta­tak­se kogu puu koort, sel­le mait­se on tuge­vam, ta on pui­se teks­tuuriga ja puna­kas­pruuni värvi. 

Kanee­li eeter­lik õli sisal­dab mür­gist kuma­rii­ni, mis võib suur­tes kogus­tes kasu­ta­tu­na kah­jus­ta­da mak­sa ja nee­re. Tsei­lo­ni kanee­li kuma­rii­ni­si­sal­dus on olu­li­selt mada­lam kui kas­sia koor­tel ning see­tõt­tu soo­vi­tan ala­ti eelis­ta­da Tsei­lo­ni kaneeli. 

(Alli­kas: Natio­nal Geog­rap­hic, loo­duse pari­mad ravi­mid 2020, www.toitumistarkus.ee, www.umami.ee)

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 2 kesk­mist õuna (puhas­ta­tu­na 400 g) 
 poo­le mahe­da apel­si­ni rii­vi­tud koor 
 1 tl kaneeli 
 0,5 tl jah­va­ta­tud kardemoni 
 0,5 tl ingveripulbrit 
 1 tl natu­raal­set vaniljeekstrakti 
 1 spl vaht­ra­sii­ru­pit või muud mee­le­pä­rast magustajat 
 450 g (taim­set) mait­ses­ta­ma­ta jogurtit 
 20 g kamajahu 
 20 g mandlilaaste

Direc­tions

KANEELISED ÕUNAD KAMAKREEMI JA KRÕBEDATE MANDLILAASTUDEGA