JUURSELLERI STEIGID JUUSTU EMBUSES

Kogus: 10 tk

 2 juur­sel­le­rit
 1,5 spl oliiviõli 
 250 g mait­ses­ta­ma­ta kree­ka jogur­tit (on ole­mas ka vegan variant ning sobib kasu­ta­da ka vegan majo­nee­si. Tuleb arves­ta­da, et ole­ne­valt brän­dist, võib segu jää­da vii­ma­sel juhul vedelam ning vei­di laia­li valguda)
 250 g rii­vi­tud juus­tu (samu­ti ole­mas ka vegan variant) 
 8–9 küüs­lau­gu­küünt
  2 tl sine­pit (mul­le meel­dib sine­pi­seem­ne­te­ga mahedamaitseline) 
 10 g värs­ket til­li (haki­tu­na 2,5 spl)
 2 toma­tit
 mait­se jär­gi soola-pipart

Sel­li­ne juus­tu­mää­re sobib val­mis­ta­miseks ka liht­salt dipiks või näi­teks kuu­ma­de ahju­lei­va­kes­te pea­le. Liht­salt mää­ri kate lei­va­le ja rös­ti või­kud ahjus krõbedaks.

Soo­vi­tus majo­nee­si­sõb­ra­le: juus­tu­mää­ret tehak­se tih­ti­pea­le majo­nee­si­ga, kuid kuna ainu­ük­si juust ise on päris ram­mus, siis soo­vi­tan majo­nee­si ase­mel vali­da mait­ses­ta­ma­ta jogurt. Lisa­des jogur­ti­le sine­pit ja soo­la, saad sar­na­se maitsetulemuse.

Val­mis­ta­mi­ne:

Esmalt puhas­ta ja koo­ri juur­sel­ler. Lõi­ka 2 cm pak­su­sed vii­lud ning mää­ri need pealt olii­vi­õli, soo­la ja pip­ra­ga. Küp­se­ta eel­kuu­mu­ta­tud ahjus 200 kraa­di juu­res 20–25 minu­tit, kuni juur­sel­ler on pea­ae­gu pehme.

Samal ajal vii­lu­ta toma­tid ning val­mis­ta juus­tu­mää­re. Sega kau­sis rii­vi­tud juust, jogurt, sinep, purus­ta­tud küüs­lauk ja haki­tud till. Sega kor­ra­li­kult ning mait­ses­ta soo­la ja pipraga.

Võta juur­sel­ler ahjust ning ase­ta nei­le toma­ti­vii­l­ud ja juus­tu­mää­re. Pane tagasi ahju ja küp­se­ta veel 5 minu­tit ning lõpus kee­ra režiim gril­li pea­le ja rös­ti veel 5 minu­tit, kuni juust on pealt mõnu­salt kuld­ne ja krõbe.

Soo­vi­tan ser­vee­ri­da värs­ke salatiga. 

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 2 juur­sel­le­rit
 1,5 spl oliiviõli 
 250 g mait­ses­ta­ma­ta kree­ka jogur­tit (on ole­mas ka vegan variant ning sobib kasu­ta­da ka vegan majo­nee­si. Tuleb arves­ta­da, et ole­ne­valt brän­dist, võib segu jää­da vii­ma­sel juhul vedelam ning vei­di laia­li valguda)
 250 g rii­vi­tud juus­tu (samu­ti ole­mas ka vegan variant) 
 8–9 küüs­lau­gu­küünt
  2 tl sine­pit (mul­le meel­dib sine­pi­seem­ne­te­ga mahedamaitseline) 
 10 g värs­ket til­li (haki­tu­na 2,5 spl)
 2 toma­tit
 mait­se jär­gi soola-pipart

Direc­tions

JUURSELLERI STEIGID JUUSTU EMBUSES