JAHUTAVAD KOOKOSE JOGURTIKOMMID

Kogus: ca 16 kom­mi, ole­ne­valt vormist 

 370 g (taim­set) mait­ses­ta­ma­ta jogurtit 
 3 spl kookoshelbeid 
 1,5 spl koo­ko­se kondenspiima 
 2 tl acai või muud mee­le­pä­rast marjapulbrit 
 0,5 tl jah­va­ta­tud vaniljet

Soo­vi­tu­sed:

Sel­li­seid jahu­ta­vaid amp­su­ke­si on üli­malt mõnus jää­ti­se või muu magu­sa ase­mel põs­ke pis­ta. Minu isik­li­kud lem­mi­k­ud on acai pul­briga, kuid tege­li­kult võib kasu­ta­da mis­ta­hes muid külm­kui­va­ta­tud puu­vil­ja­de või mar­ja­pulb­reid. Mus­ti­ka, vaa­ri­ka, pitaya, ana­nas­si, must­sõst­ra, astel­pa­ju jne jne — kat­se­ta ja avas­ta. Ning miks mit­te teha ühte vor­mi eri­ne­vaid mait­seid ja vär­ve, nii on neid väga ilus ka näi­teks külalis­te­le serveerida.

Pulb­ri­te ase­mel on või­ma­lik kasu­ta­da ka purus­ta­tud vil­ju, kuid siis tuleb tule­mus olu­li­selt jäi­sem ja vesisem.


Val­mis­ta­mi­ne:

Val­mis­ta­mi­ne on liht­sa­mast liht­saim — sega või vis­pel­da oma­va­hel kõik kom­po­nen­did ning vala mee­le­pä­ras­tes­se vormi­des­se. Pane kom­mid sügav­kül­ma ning lase enne ser­vee­ri­mist mõni minut toa­soo­jas seis­ta.
Nau­di!Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 370 g (taim­set) mait­ses­ta­ma­ta jogurtit 
 3 spl kookoshelbeid 
 1,5 spl koo­ko­se kondenspiima 
 2 tl acai või muud mee­le­pä­rast marjapulbrit 
 0,5 tl jah­va­ta­tud vaniljet

Direc­tions

JAHUTAVAD KOOKOSE JOGURTIKOMMID