INDIAPÄRASED VÕIOAD KREEMISES KASTMES

Kogus: 4–5le 

 570 g eel­ne­valt kee­de­tud või kon­ser­vee­ri­tud võiube 
 400 g purus­ta­tud tomateid 
 250 ml ram­mu­sat koo­kos­kree­mi (24%)
 1,5 spl gheed, võid, taim­set võid või õli 
 1 suu­rem sibul 
 4 küüs­lau­gu­küünt
 ca 2 cm pik­ku­ne jupp ingverit 
 1 puna­ne tšil­li (otsus­ta kogus enda mait­se järgi) 
 1 tl tik­ka mas­ala vürtsisegu 
 1 tl garam mas­ala vürtsisegu 
 0,5 tl kurkumit
 mait­se jär­gi soola 
 1/4 lai­mi mahl
 peo­täis värs­ket koriandrit

Kas tead neid het­ki kui külm­kapp pais­tab täies­ti tühi ja söö­gi val­mis­ta­miseks tuleb väl­ja kae­va­ta kõik oma kuiv­ai­ne­te ja kon­ser­vi­de varud? Ja mõni­kord just nen­del het­ke­del sün­nivad­ki kõi­ge pare­mad toi­dud. Ka see ret­sept sai ins­pi­ree­ri­tud ühest sel­li­sest kor­rast kui kapist vaata­sid vas­tu vaid pur­gid: oad, koo­kos­kreem ja tomatid.

Sel­li­ne kas­te on nii uni­ver­saal­ne ja uba­de ase­mel või nen­de­le lisaks sobib häs­ti kasu­ta­da ka tofut, lill­kap­sast või kikerherneid.

Val­mis­ta­mi­ne:
Kuu­mu­ta pan­nil ghee ja prae sel­les pee­neks haki­tud tšil­li, sibul, ing­ver ja küüs­lauk kuni sibul on klaas­jas. See­jä­rel lisa vürt­sid ja kuu­mu­ta aeg-ajalt sega­des veel 2–3 minu­tit. Kee­ra kuu­must pisut mada­la­maks ja lisa koo­kos­kreem ja purus­ta­tud toma­tid, sega kor­ra­li­kult ning lase kaa­ne all podi­se­da 5 minu­tit.  See­jä­rel lisa oad, lai­mi­mahl ja sool ning küp­se­ta ilma kaa­ne­ta veel 5–7 minu­tit. Ser­vee­ri haki­tud värs­ke koriandriga.
Kõr­va­le sobib häs­ti ka naan, pita, riis, lill­kap­sa ”riis”, kinoa, köö­gi­vil­jad või näi­teks tatar.

Liht­ne, toi­tev, maitsev. Kas tead­sid, et…

Oad, läät­sed ja kiker­her­ned on kaun­vil­jad, mil­lel on sar­na­sed ter­vi­se­le kasu­li­kud oma­du­sed. Väi­ke­se ras­va­si­sal­du­se­ga, kõh­tu täit­vad ja val­gu­roh­ked oad sisal­da­vad aeg­la­selt imen­du­vaid süsi­ve­si­kuid, olles eri­ti kasu­li­kud see­di­mise­le. Üks uuring väi­dab ise­gi, et ube neli kor­da näda­las söö­giks tar­vi­ta­des võib vähe­ne­da süda­me­hai­gus­te risk 22% võrra. 

Kui­va­ta­tud ube saab edu­kalt idan­da­da ning võr­sed on eri­ti rik­kad B- ja C‑vitamiini poolest.

Oad sisal­da­vad fütoöst­ro­gee­ne, mis võivad aida­ta eba­re­gu­laar­se menst­ruaal­tsük­li ja pre­menst­ruaal­süm­roo­mi kor­ral. Lisaks lei­dub neis lig­naa­ne ja isof­la­voo­ne, mis aita­vad enne­ta­da hor­moon­sõl­tu­va­te vähk­kas­va­ja­te teket. (alli­kas: The Vita­mins & Mine­rals Bib­le, 2017)


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 570 g eel­ne­valt kee­de­tud või kon­ser­vee­ri­tud võiube 
 400 g purus­ta­tud tomateid 
 250 ml ram­mu­sat koo­kos­kree­mi (24%)
 1,5 spl gheed, võid, taim­set võid või õli 
 1 suu­rem sibul 
 4 küüs­lau­gu­küünt
 ca 2 cm pik­ku­ne jupp ingverit 
 1 puna­ne tšil­li (otsus­ta kogus enda mait­se järgi) 
 1 tl tik­ka mas­ala vürtsisegu 
 1 tl garam mas­ala vürtsisegu 
 0,5 tl kurkumit
 mait­se jär­gi soola 
 1/4 lai­mi mahl
 peo­täis värs­ket koriandrit

Direc­tions

INDIAPÄRASED OAD KREEMISES KASTMES