INDIA PÄHKLI KREEM KOHVI JA TOORKAKAOGA

 150 g india pähkleid
 1,5 spl toorkakaod
 50 ml kan­get kohvi
 pisut soo­la
 soo­vi kor­ral 1 spl vaht­ra­sii­ru­pit või muud magustajat

Kui soo­vid kree­mi pisut pidu­li­ku­maks ja eri­li­se­maks muu­ta, siis sobib sin­na väga häs­ti ka vei­di Cont­reaud või Vana Tallinnat. 😉

Val­mis­ta­mi­ne:

Leo­ta india pähk­leid öölä­bi vees, et nad lähek­sid peh­me­maks. Kui hom­mikuks on haka­nud pähk­lid ida­ne­ma, siis ära ehma­ta, see on hea märk – tegu on väga kva­li­teet­se pähk­liga!
Lopu­ta pähk­lid ning blen­der­da kõik kom­po­nen­did köö­gi­kom­bai­ni, blen­de­ri või sau­miksriga kreem­jaks.

Pähk­li­või on päris ram­mus ning sobib häs­ti näi­teks putru­de ja pann­koo­ki­de­ga. Kuid minu lem­mik – krõ­be täis­te­ra­sai pähk­li­või ja värs­ke­te maa­si­ka­te või banaaniviiludega.

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 150 g india pähkleid
 1,5 spl toorkakaod
 50 ml kan­get kohvi
 pisut soo­la
 soo­vi kor­ral 1 spl vaht­ra­sii­ru­pit või muud magustajat

Direc­tions

INDIA PÄHKLI KREEM KOHVI JA TOORKAKAOGA