HERNE-KAALIKASUPP SIDRUNIGA

Kogus: poti­täis (umbes 6‑le)

 2 kaa­li­kat (puhas­ta­tu­na ca 700g) 
 1 sibul
 6–7 küüs­lau­gu­küünt
 4–5 sid­ru­ni­vii­lu (kui jätad koo­ri­ma­ta, siis soo­vi­tan vali­da mahesidrun) 
 120g poo­li­ta­tud kol­laseid herneid 
 1 sel­le­ri vars 
 1 por­gand
 2–3 spl värs­ket til­li, hakituna 
 4 loor­be­ri­leh­te
 2 tl mahe­dat sinepit 
 2,2 liit­rit köö­gi­vil­ja puljongit 
 1 spl oliiviõli 
 0,5 tl kurkumit 
 Mait­se jär­gi soola-pipart 
  1. Nõu­an­ne: kui soo­vid, et supp saaks kii­re­mi­ni val­mis, siis pane her­ned eel­ne­val päe­val või mõneks tun­niks vet­te likku. 
  2. Nõu­an­ne: mina soo­vi­tan kasu­ta­da ise­val­mis­ta­tud pul­jon­git. Kui väi­ke­s­te kogus­te jaoks tun­dub see liig­ne ette­võt­mi­ne, siis võid mõnel päe­val pul­jon­gi suu­re­mas kogu­ses val­mis kee­ta ning see port­su­de­na sügav­kül­mu­ta­da. Nii saad muga­valt kasu­ta­da pul­jon­git, mil­le koos­tis on puhas ning mait­se hea. Pul­jon­gi­kuu­bi­kud sisal­da­vad tih­ti­pea­le suhk­rut, liig­selt soo­la, pär­mi, pal­mi­õli või koguni värv‑, lõh­na- ja säi­li­tus­ai­neid, mis ei ole meie ter­vi­se­le kui­da­gi vajalikud. 

Val­mis­ta­mi­ne:

Vala supi­po­ti põh­ja õli, haki küüs­lauk ja sibul pee­neks ning pruu­nis­ta mõni minut õlis.
Lisa her­ned, loor­ber ja pul­jong ning kee­da 30–40 minu­tit, kuni her­ned on pool­peh­med. Tükel­da sel­ler, kaa­li­kas, por­gand ja lisa pot­ti. Mait­ses­ta sine­pi, soo­la-pip­ra­ga ning kee­da veel umbes 30–40 minu­tit, kuni köö­gi­vil­jad on peh­med. Vii­m­a­se­na lisa sid­ru­ni­vii­l­ud, till, kur­kum ja lase vähe­malt 5 minu­tit kaa­ne all seis­ta. Kur­kum on vaja lisa­da vii­ma­ses eta­pis, et säi­lik­sid tema ter­vis­li­kud omadused.

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 2 kaa­li­kat (puhas­ta­tu­na ca 700g) 
 1 sibul
 6–7 küüs­lau­gu­küünt
 4–5 sid­ru­ni­vii­lu (kui jätad koo­ri­ma­ta, siis soo­vi­tan vali­da mahesidrun) 
 120g poo­li­ta­tud kol­laseid herneid 
 1 sel­le­ri vars 
 1 por­gand
 2–3 spl värs­ket til­li, hakituna 
 4 loor­be­ri­leh­te
 2 tl mahe­dat sinepit 
 2,2 liit­rit köö­gi­vil­ja puljongit 
 1 spl oliiviõli 
 0,5 tl kurkumit 
 Mait­se jär­gi soola-pipart 

Direc­tions

HERNE-KAALIKASUPP SIDRUNIGA