GLUTEENIVABA NING VALGURIKAS PITSA

 400 g hernejahu 
 200 ml soo­ja vett 
 1 muna või 80 g mait­ses­ta­ma­ta (taim­set) jogurtit
 1 tl kui­va­ta­tud oreganot 
 0,5 tl soola 
 mis­ta­hes mee­le­pä­ra­seid lisandeid 


Her­ne­ja­hu on üli­malt mõnu­saks nisu­ja­hu asen­da­jaks, olles toit­ai­ne­ri­kas ning heaks val­gu- ja kiud­ai­ne­te alli­kaks. Lisaks sisal­dab her­ne­ja­hu eri­ne­vaid B‑grupi vita­mii­ne, E‑vitamiini, fool­ha­pet, rauda, tsin­ki ja kaaliumit.

Pit­sa­põh­ja­na tuleb ta võr­rel­des nisu­ja­hu­ga pisut kui­vem ja tih­kem, samas mõnu­salt krõ­be ning olu­li­ne on siin põhi ikka päris õhu­ke­seks rullida. 

Pit­sa­kat­te osa ma ret­sep­tis väl­ja ei too, sest kat­te­na saad sa kasu­ta­da mida iga­nes hing ning mait­se­mee­led ihka­vad. Pane kas­või ana­nas­si või ära pane. Aga toma­ti­k­ast­me või pes­to soo­vi­tan ikka ise teha, siis on kohe eri­ti mait­sev!

Kast­meks üks mõnus soovitus: 

120 g Kree­ka jogur­tit või taim­set alternatiivi 

40 g mee­le­pä­rast pestot

1 tl küüslaugupulbrit

0,5 tl soola

2 spl vett

poo­le sid­runi rii­vi­tud koort

Liht­salt sega oma­va­hel kõik kom­po­nen­did ning mää­ri pitsale. 


Val­mis­ta­mi­ne:


Taig­na võid val­mis­ta­da tasa­pin­nal, kuid mul­le meel­dib kasu­ta­da laia­põh­ja­list mada­lat kaus­si. Sõe­lu sin­na jahu, lisa soe vesi, muna või mait­ses­ta­ma­ta jogurt, ore­ga­no, sool ning sõt­ku tai­nas ühtlaseks. 

Tee käed ning tai­nas pisut õli­seks ning veni­ta või rul­li tai­nas küp­se­tus­pa­beriga kae­tud ahju­plaa­di­le mak­si­maal­selt 3 mm pak­su­seks ket­taks või rist­kü­likuks. Lisa pea­le kõik oma lem­mi­k­ud pit­sa kom­po­nen­did ning küp­se­ta kesk­mi­sest mada­la­mal riiu­lil, eel­soo­jen­da­tud ahjus 200 kraa­di juu­res ca 15–20 minu­tit, kuni taig­na ser­vad on kenas­ti kuld­sed ja krõbedad.

Bon appe­tit!


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

1


Ing­re­dients

 400 g hernejahu 
 200 ml soo­ja vett 
 1 muna või 80 g mait­ses­ta­ma­ta (taim­set) jogurtit
 1 tl kui­va­ta­tud oreganot 
 0,5 tl soola 
 mis­ta­hes mee­le­pä­ra­seid lisandeid 

Direc­tions

1

GLUTEENIVABA NING VALGURIKAS PITSA