’’ELAGU EESTI’’ MUSTIKA TOORKOOGIKESED

Kogus: 12 tk

Põhi:
 80 g mandlivõid 
 90 g peh­meid, kivi­de­ta datleid 
 100 g täis­te­ra (glu­tee­ni­va­ba­sid) kaerahelbeid
  ¼ tl soola 
Val­ge kiht:
 300 g India pähkleid 
 180 ml (24%) kookoskoort 
 50 ml agaa­vi- või vahtrasiirupit 
 30 ml sidrunimahla 
 2 tl jah­va­ta­tud vaniljet 
Must kiht:
 120 g mustikaid 
 2 tl söepulbrit 
 1/3 esi­m­ese val­ge kihi segu 
Sini­ne vahumütsike:
 400 ml vahu­koort või taim­set alter­na­tiivi (nt koo­ko­se või kaera) 
 1 spl koo­kospal­mi­suhk­rut või muud magustajat 
 1 tl sini­se spi­ru­li­na või but­terf­ly pea pulbrit


Meie kal­li kodu­maa aas­ta­päe­va puhuks olen loo­nud ret­sep­ti­kese, mida saad soo­vi kor­ral juba vara­kult ette val­mis­ta­da. Nii saad õigel päe­val pidu­lik­ku het­ke kas­või kohe ärga­tes ja päi­ke­se­tõu­su saa­tel tähis­ta­da! 

Soo­vi­tu­sed:

Koo­gi võib vabalt teha ka ühe suu­re­na ning ser­vee­ri­da vii­lu­de­na, kuid kui soo­vid mini-koo­gi­kesi, siis on vaja­lik muf­fi­ni­vorm. Kui kasu­tad metal­list muf­fi­ni­vor­mi, siis soo­vi­tan lõi­ga­ta küp­se­tus­pa­be­rist ribad, mida ase­ta­da muf­fi­ni­vor­mi põh­ja, et hil­jem oleks pabe­ri ots­test tõm­ma­tes super­liht­ne koo­gi­kesi kät­te saa­da. Mui­du­gi võib koo­gi­ke­sed ka noa või kahv­liga väl­ja võt­ta. Sili­ko­nist vor­mi puhul ei ole see vaja­lik.
Mus­ti­kad võid asen­da­da ka must­sõs­tar­de, põld­mar­ja­de või mõne muu lemmikuga. 


Val­mis­ta­mi­ne:

Vala India pähk­li­te­le kuum vesi ja leo­ta neid 30 minu­tit. Kui kasu­tad kül­mu­ta­tud mus­ti­kaid, siis võta nad sula­ma.
Pane kõik põh­ja kom­po­nen­did köö­gi­kom­bai­ni või blen­de­ris­se ning tööt­le, kuni saad üht­la­se klee­pu­va mas­si. Suru segu tihe­dalt muf­fi­ni­vor­mi põhjadesse.

Lopu­ta ning kur­na pähk­lid. Tööt­le kõik val­ge kihi kom­po­nen­did köö­gi­kom­bai­ni või blen­deriga üht­la­selt sii­di­seks. Eral­da segust 1/3 osa ning vala üle­jää­nud muf­fi­ni­vormi­des­se. Ase­ta vorm 15-ks minu­tiks sügav­kül­ma. Mus­ta kihi jaoks tööt­le samu­ti kõik kom­po­nen­did sii­di­seks ning vala vormi­des­se. Lase koo­gi­kes­tel sügav­kül­mas täie­li­kult tahe­ne­da, kuid mit­te läbi kül­mu­da. Võid koo­gi­ke­sed ka pike­maks sügav­kül­ma jät­ta,  kuid ära unus­ta las­ta neil enne ser­vee­ri­mist 15 minu­tit toa­soo­jas seista.

Vahus­ta koor magus­ta­ja ja sini­se pul­briga ning kata koo­gi­ke­sed sini­se vahu­müt­si­ke­se­ga.

Magu­sat ning mee­le­olu­kat Ees­ti Vaba­rii­gi aastapäeva!

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

Põhi:
 80 g mandlivõid 
 90 g peh­meid, kivi­de­ta datleid 
 100 g täis­te­ra (glu­tee­ni­va­ba­sid) kaerahelbeid
  ¼ tl soola 
Val­ge kiht:
 300 g India pähkleid 
 180 ml (24%) kookoskoort 
 50 ml agaa­vi- või vahtrasiirupit 
 30 ml sidrunimahla 
 2 tl jah­va­ta­tud vaniljet 
Must kiht:
 120 g mustikaid 
 2 tl söepulbrit 
 1/3 esi­m­ese val­ge kihi segu 
Sini­ne vahumütsike:
 400 ml vahu­koort või taim­set alter­na­tiivi (nt koo­ko­se või kaera) 
 1 spl koo­kospal­mi­suhk­rut või muud magustajat 
 1 tl sini­se spi­ru­li­na või but­terf­ly pea pulbrit

Direc­tions

’’ELAGU EESTI’’ MUSTIKA TOORKOOGIKESED