ASTELPAJU TERVISESHOT

Kogus: 2‑le

 50 g astel­pa­ju marju 
 1 suu­re­ma apel­si­ni mahl 
 7 g ingverit 
 1 tl mett 
 1/5 tl cayenne’i pipart 
 ¼ tl kurkumit

Iga kom­po­nent sel­lest ret­sep­tist vää­riks pik­ki, väga pik­ki ridu oma väär­tus­te ning rik­ka­li­kult ter­ven­da­va­te oma­dus­te koh­ta. 
Ütlen liht­salt kok­ku­võt­valt, et tege­mist on tõe­li­se SUPERSHOTIGA. Ning hoia­tan, et oht on ühte väga nau­di­ta­vas­se sõl­tu­vus­se jää­da. 

Val­mis­ta­mi­ne:
Rul­li apel­si­ni tasa­pin­nal, et sel­lest mahl pare­mi­ni väl­ja tuleks. Puhas­ta ing­ver ning blen­der­da kõik ter­vi­ses­ho­ti kom­po­nen­did. Ser­vee­ri kohe­selt ja tun­ne­ta, kui­das keha tänab sind sel­le ter­vi­se­pai eest. 


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 50 g astel­pa­ju marju 
 1 suu­re­ma apel­si­ni mahl 
 7 g ingverit 
 1 tl mett 
 1/5 tl cayenne’i pipart 
 ¼ tl kurkumit

Direc­tions

ASTELPAJU TERVISESHOT